LED dây đang ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều các thiết đặt. Nhiều người thích diệm mạo hiện đại mà chúng tạo ra, cũng như thực tế là chúng tương đối dễ cài đặt. Bài viết này sẽ trình bầy chi tiết cách đấu nối LED dây khác nhau, bao gồm LED dây đơn, white tunable, RGB, RGBW, RGBCCT và led dây định địa chỉ.

cach dau noi led day

Để hiểu rõ hơn về cách đấu dây, chúng ta cần tìm hiểu về sụt áp và đấu nối song song.

Mục lục

Sụt áp

Sụt áp LED dây có nghĩa là PCB và dây dẫn sẽ lấy điện áp, khiến LED dây gần nguồn điện sáng hơn ở phần cuối. Sự không nhất quán về độ sáng do sụt áp là điều chúng ta cần tránh.

Chúng ta có thể tránh được sự cố sụt áp bằng cách kết nối song song nhiều LED dây với nguồn điện thay vì mắc nối tiếp.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng LED dây dòng không đổi siêu sáng. Để biết thêm thông tin về sụt áp, vui lòng đọc bài viết Sụt áp LED dây là gì?

Mắc song song

Cách phổ biến nhất để tránh được sự cố sụt áp là đấu nối song song nhiều LED dây với nguồn điện, bộ điều khiển hoặc khuếch đại.

dau song song led day
đấu nối song song led dây

Một cách khác là đấu nối cả hai đầu LED dây với cùng nguồn điện, bộ điều khiển hoặc khuếch đại.

dau hai dau led day
đấu nối hai đầu led dây

Đảm bảo KHÔNG đấu nối nhiều LED dây nối tiếp vào một nguồn, bộ điều khiển hoặc khuếch đại.

dau noi tiep led day
đấu nối tiếp LED dây

Khuếch đại PWM

Tất cả các bộ điều khiển LED đều xuất tín hiệu PWM. Nếu bộ điều khiển LED không xuất đủ công suất, bộ khuếch đại PWM có thể tăng công suấ PWM, do đó cho phép bộ điều khiển LED điều khiển đủ số LED dây.

Cách đấu nối LED dây đơn sắc

LED dây đơn sắc hoặc mono là đơn giản nhất, Nó chỉ có hai dây và chỉ có thể phát ra ánh sáng có màu sắc cụ thể.

led day don sac
led dây đơn sắc

Đấu nối LED dây đơn sắc với bộ nguồn LED dim được

Phổ biến nhất là LED dây đơn sắc được đấu nối với nguồn không dim, không bộ điều khiển

Lưu ý rằng nguồn tổng của LED dây không vượt quá 80% công suất nguồn, đây là nguyên tắc 80% công suất nguồn.

dau song song led day
đấu nối song song led dây

Đấu nối LED dây đơn sắc với nguồn dim

Thỉnh thoảng, chúng ta cần điều chỉnh độ sáng của LED dây. Vì vậy cần đấu nối LED dây đơn sắc với nguồn dim được.

Các phương pháp dim phổ biến nhất là 0-10V, Triac và DALI

Sơ đồ đấu nối nguồn LED dim 0-10V.

so do dau noi led day don sac 0 10V
sơ đồ đấu nối led dây đơn sắc 0-10V

Sơ đồ đấu nối nguồn LED dim Triac

so do dau noi led day don sac triac
Sơ đồ đấu nối Triac LED dây đơn sắc

Sơ đồ đấu nối nguồn LED dim DALI

so do dau noi led day don sac DALI
sơ đồ đấu nối DALI led dây đơn sắc

Đấu nối LED dây đơn sắc với bộ điều khiển LED

Ngoài ra, LED dây đơn sắc cũng có thể được kết nối với bộ điều khiển để điều chỉnh độ sáng.

Không có bộ khuếch đại PWM

Khi bạn kết nối một số LED dây với bộ điều khiển LED, thì không cần thiết phải có bộ khuếch đại LED.

so do dau noi led day don sac khong co khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây đơn sắc không có khuếch đại

Có bộ khuếch đại PWM

Đối với các dự án chiếu sáng lớn cần nhiều LED dây, lúc đó sẽ cần thiết phải dùng Bộ khuếch đại khi nhiều LED dây được nối với bộ điều khiển.

 

so do dau noi led day don sac co khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây đơn sắc có bộ khuếch đại

Đấu nối LED dây đơn sắc với bộ giải mã DMX512

so do dau noi led day don sac DMX512 giai ma
đấu nối led dây đơn sắc có bộ giải mã DMX512

Cách đấu nối LED dây trắng tunable.

LED dây trắng tunable còn được gọi là LED dây điều chỉnh được nhiệt độ màu CCT, thường có ba dây và hai LED nhiệt độ màu khác nhau. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng LED CCT khác nhau để thay đổi hỗn hợp CCT.

led day trang tunable
LED dây trắng tunable

Đấu nối LED dây trắng tunable với bộ nguồn LED dim

Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có thể sử dụng bộ nguồn dim để điều chỉnh độ sáng của LED dây đơn sắc.

Tuy nhiên, DALI đã bổ sung giao thức DT8 để hỗ trợ LED dây trắng tunable, RGB, RGBW và RGBCCT.

Bộ nguồn LED trắng tunable DALI DT8

so do dau noi led day trang tunable DALI DT8
sơ đồ đấu nối DALI DT8 led dây trắng tunable

Đấu nối LED dây trắng tunable với bộ điều khiển LED

Chỉ cần một bộ điều khiển LED trắng tunable có thể điều chỉnh một số LED dây điều chỉnh được nhiệt độ màu. Nếu số lượng lớn thì cần có thêm bộ khuếch đại.

Không có khuếch đại PWM

so do dau noi led day trang tunable khong co khuech dai
đấu nối bộ điều khiển led dây trắng tunable không có khuếch đại

Có bộ khuếch đại PWM

so do dau noi led day trang tunable co khuech dai
sơ đồ đấu nối bộ điều khiển led dây trắng tunable với bộ khuếch đại

Đấu nối LED dây trắng tunable với bộ giải mã DMX512

Nói chung, không có bộ giải mã chuyên dụng (đầu ra 2 kênh) cho LED dây điều chỉnh được nhiệt độ màu.

Nhưng chúng ta có thể sử dụng bộ giải mã DMX512 đầu ra 3 kênh hoặc 4 kênh để điều khiển LED dây điều chỉnh được nhiệt độ màu.

so do dau noi led day trang tunable DMX512 bo giai ma
sơ đồ đấu nối bộ giải mã dmx512 led dây trắng tunable

LED dây trắng tunable 2 dây

Cũng có LED dây điều chỉnh được nhiệt độ màu 2 dây

LED dây tunable 2 dây yêu cầu bộ điều khiển LED trắng tunable.

so do dau noi led day trang tunable 2 day
sơ đồ đấu nối led dây trắng tunable 2 dây

Cách đấu nối LED dây RGB

LED dây RGB có 4 dây, gồm cực dương chung, R,G và B

LED dây RGB chủ yếu được sử dụng với bộ điều khiển LED nhưng cũng có thể được sử dụng với bộ nguồn dim DALI DT8.

led day RGB
led dây RGB

Đấu nối LED dây RGB với nguồn LED dim

Bộ nguồn LED RGB DALI DT8

so do dau noi DALI DT8 led day RGB
sơ đồ đấu nối DALI DT8 LED dây RGB

Đấu nối LED dây RGB với bộ điều khiển LED

Không có khuếch đại PWM

so do dau noi led day RGB khong khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây RGB không có khuếch đại

Có khuếch đại PWM

so do dau noi led day RGB co khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây RGB có khuếch đại

Đấu nối LED dây RGB với bộ giải mã DMX512

so do dau noi led day RGB DMX512 bo giai ma
sơ đồ đấu nối led dây RGB bộ giải mã DMX512

Cách đấu nối LED dây RGBW

led day RGBW
LED dây RGBW

Đấu nối LED dây RGB với nguồn LED dim

Nguồn LED RGBW DALI DT8

so do dau noi led day RGBW DALI DT8
sơ đồ đấu nối led dây RGBW DALI DT8

Đấu nối LED dây RGBW với bộ điều khiển LED

Không có khuếch đại PWM

so do dau noi led day RGBW khong co khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây RGBW không có khuếch đại

Có bộ khuếch đại PWM

so do dau noi led day RGBW co khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây RGBW có khuếch đại

Đấu nối LED dây RGBW với bộ giải mã DMX512

so do dau noi led day RGBW DMX512 bo giai ma
sơ đồ đấu nối led dây RGBW có bộ giải mã DMX512

Cách đấu nối LED dây RGBCCT

led day RGBCCT
LED dây RGBCCT

Đấu nối LED dây RGBW với nguồn LED dim

Bộ nguồn LED RGBW DALI DT8

so do dau noi led day RGBCCT
sơ đồ đấu nối led dây RGBCCT

Đấu nối LED dây RGBW với bộ điều khiển LED

Không có khuếch đại PWM

so do dau noi led day RGBCCT khong khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây RGBCCT không khuếch đại

Có bộ khuếch đại PWM

so do dau noi led day RGBCCT co khuech dai
sơ đồ đấu nối led dây RGBCCT có khuếch đại

Đấu nối LED dây RGBW với bộ giải mã DMX512

so do dau noi DALI DT8 led day RGB
sơ đồ đấu nối DALI DT8 LED dây RGB
so do dau noi led day RGBCCT bo giai ma
sơ đồ đấu nối led dây RGBCCT bộ giải mã dmx512

Cách đấu nối LED dây định địa chỉ

LED dây định địa chỉ riêng lẻ còn được gọi là LED dây kỹ thuật số, LED dây pixel, LED dây ma thuật hoặc led dây dream color, đó là led dây có IC điều khiển cho phép bạn điều khiển từng LED hoặc nhóm LED. Bạn có thể điều khiển một phần LED dây cụ thể và đó là lý do tại sao nó được gọi là “định địa chỉ”.

Cách đấu nối LED dây định địa chỉ SPI

SPI là viết tắt của cụm từ Serial Peripheral Interface là một giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ được sử dụng cho truyền thông khoảng cách ngắn, chủ yếu trong các hệ thống nhũng. Giao thức được phát triển vào giữa những năm 1980 và đã trở thành một tiêu chuẩn thực tế.

LED dây định địa chỉ SPI là một LED dây nhận tín hiệu SPI trực tiếp, đồng thời thay đổi màu sắc và độ sáng của ánh sáng theo tín hiệu.

led day dinh dia chi SPI
led dây định địa chỉ SPI

LED dây định địa chỉ SPI với chỉ kênh dữ liệu

so do dau noi LED day dinh dia chi SPI voi day data
sơ đồ đấu nối led dây định địa chỉ SPI với dây data

LED dây đinh địa chỉ SPI với kênh data và kênh xung nhịp

so do dau noi LED day dinh dia chi SPI voi day data va clock
LED dây đinh địa chỉ SPI với dây data và dây clock

LED dây đinh địa chỉ SPI với kênh data và kênh backup

so do dau noi LED day dinh dia chi SPI voi day data va backup
LED dây đinh địa chỉ SPI với dây data và dây backup

Cách đấu nối LED dây định địa chỉ DMX512

LED dây định địa chỉ DMX512 là một LED dây nhận tín hiệu DMX512 trực tiếp và thay đổi màu sắc, độ sáng của đèn theo tín hiệu.

led day dinh dia chi DMX512
led dây định địa chỉ DMX512

Trước khi sử dụng LED dây DMX512, bạn cần đặt địa chỉ DMX512 cho LED dây và thao tác này chỉ cần thực hiện một lần.

so do dau noi led day dinh dia chi DMX512
sơ đồ đấu nối led dây định địa chỉ dmx512

Câu hỏi thường gặp

4 dây trên LED dây RGB là gì?

Đèn LED RGB 4 dây gồm black, red, green và blue. Dây black là dây dương, dây red, green và blue là dây âm, tương ứng với ánh sáng red, green và blue.

Cách đấu nhiều LED dây?

Nối song song nhiều LED dây vào nguồn để tránh sụt áp

Có thể nối các LED dây lại với nhau?

Có thể nối nhiều LED dây với nhau, nhưng độ dài của dãy không vượt quá 5m. Nếu chiều dài của LED dây vượt quá 5m thì cả hai đầu LED dây cần được nối với nguồn để tránh sự cố sụt áp. Đồng thời, cần đảm bảo tổng công suất của LED dây không vượt quá 80% công suất nguồn.

Một nguồn nối được bao nhiêu LED dây?

Bạn có thể nối bao nhiêu LED dây với nguồn tùy thích, nhưng bạn cần đấu nối song song và đảm bảo rằng tổng công suất LED dây không vượt quá 80% công suất bộ nguồn.

Đấu nối LED dây nối tiếp hay song song, cái nào tốt hơn?

Đấu nối LED dây song song với nguồn là tốt nhất, tránh vấn đề sụt áp.

Đấu nối LED dây bằng tay được không?

Bạn có thể đấu nối LED dây bằng tay, nhưng nên sử dụng connector để đấu nối sẽ thuận tiện hơn cho bao dưỡng sau này.

Cách đấu nối nhiều LED dây với nguồn?

Bạn có thể nối nhiều LED dây với một nguồn bằng connector hay đấu cứng bằng tay.

Cần nguồn nào cho LED dây?

LED dây nói chung có đầu vào điện áp thấp 12V hoặc 24V, vì vậy bạn cần một đầu ra điện áp không đổi của nguồn 12V hoặc 24V.

Có phải tất cả LED dây đều cần một biến áp?

Không, biến áp chỉ cần thiết cho các LED dây có đầu vào điện áp thấp. Với LED dây điện áp cao thì có thể đấu trực tiếp vào lưới điện 220V.

Bạn có thể đấu nối LED dây với công tắc không?

Không đấu nối LED dây điện áp thấp với công tắc trên tường. Bởi vì đầu ra điện áp công tắc trên tường là 220V, điều này sẽ làm hỏng LED dây điện áp thấp. Nhưng bạn có thể đấu nối LED dây điện áp cao với công tắc tường.

3 dây trên LED dây white tunable là gì?

Led dây trắng tunable có 3 dây, brown, white và yellow. Dây brow là cực dương của LED dây, còn dây trắng và vàng là cực âm của LED dây, tương ứng với ánh sáng trắng và ánh sáng trắng ấm.

2 dây trên LED dây là gì?

Một LED dây đơn sắc có 2 dây, thường là red và black tương ứng với cực dương và cực âm

Kết luận

Sau khi đọc song bài viết này, bạn đã hiểu về cách đấu dây các loại LED dây khác nhau.

Mase Hub là nhà cung cấp LED dây và LED neon flex chất lượng cao. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất bằng các vật liệu cao cấp để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Vì vậy để có được LED dây cao cấp xin hãy liên hệ với Mase Hub chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!