MSE HUB cung cấp kiểm tra ánh sáng theo hướng đi bộ cho các cơ sở hiện có, Trang bị thêm hệ thống chiếu sáng thông thường bằng các giải pháp ánh sáng hiệu quả năng lượng, cung cấp phân tích Chi phí & Hoàn vốn và triển khai các nghiên cứu về kỹ thuật giá trị và tiết kiệm chi phí.

Liên hệ nhận tư vấn về dịch vụ: 0914.258.683

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!