Giấy chứng nhận

Category: Giới thiệuPost Date: 27 Tháng Ba, 2019

Học viện thiết kế ba màu luôn tuân thủ "tính toàn vẹn, hiệu quả, tinh thần doanh nghiệp, hướng đến nhu cầu của thị trường trung và cao cấp, công khai thu hút các [...]

Giới thiệu giải thưởng

Category: Giới thiệuPost Date: 27 Tháng Ba, 2019

Viện thiết kế nghệ thuật môi trường Bắc Kinh Sanshishi được thành lập năm 2005 và tham gia nhiều dự án nổi tiếng trong nước như Cảnh đêm thành phố Thanh Đảo, Cảnh đêm [...]

Hồ sơ công ty

Category: Giới thiệuPost Date: 27 Tháng Ba, 2019

Giới thiệu về công ty
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ MASE HUB chuyên về tất cả các lĩnh vực thiết kế chiếu sáng bao gồm: thiết kế chiếu sáng kiến [...]

0914258683