Ý nghĩa thực sự của thiết kế chiếu sáng là “ giải quyết vấn đề”

Nhiều người định nghĩa thiết kế chiếu sáng là chiếu sáng chức năng là làm đẹp. Tôi đã tham gia trong lĩnh vực chiếu sáng nhiều năm và tôi nghĩ rằng thiết kế chiếu sáng là “giải quyết vấn đề”. Nhiều người nghĩ chiếu sáng là làm cho tòa nhà hoặc cảnh quan trở lên đẹp và màu sắc hơn, ban đầu nhiều người nghĩ ánh sáng có chức năng của “ chiếu sáng”. Trên thực tế, nếu là nhà thiết kế chiếu sáng, chúng tôi đảm nhận từng dự án chiếu sáng để giải quyết các vấn đề của khách hàng: Chiếu sáng thương mại giải quyết các vấn đề chiếu sáng không gian thương mại, chiếu sáng cảnh quan giải quyết các yếu tố cảnh quan và vấn đề về không gian.

Sau khi các nhà thiết kế chiếu sáng đã nắm rõ ý nghĩa thực tế của thiết kế chiếu sáng là giải quyết vấn đề trong công việc thiết kế chiếu sáng. Khi nhà thiết kế thực sự xem xét và giải quyết các vấn đề và nhu cầu thông qua thiết kế, anh có thể thiết kế chiếu sáng theo yêu cầu của tòa nhà và môi trường ánh sáng theo nhu cầu của khách hàng.

Mục đích của thiết kế chiếu sáng là giải quyết vấn đề và nó phải đạt được hiệu quả cao nhất và tiết kiệm năng lượng. Ánh sáng có hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhận thức thị giác của con người. Ánh sáng trực quan tiện nghi và chống chói sẽ tạo ra một môi trường thị giác tốt nhất cho mọi người và đạt được hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng.

 

New Future Lighting design

0914258683