Chiếu sáng các kiệt tác nghệ thuật

Chuyện gì sẽ sẩy ra khi ánh sáng được đưa vào các kiệt tác có tên “Guardians of Time-người bảo vệ thời gian”, một loạt các kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng được chiếu sáng theo nhiều cách khác nhau vẫn tiếp tục được theo dõi kể từ năm 2006 khi kiệt tác đầu tiên được tạo ra bởi nghệ sĩ người Áo Manfred “KILI” Kielnhofer.

Kể từ đó “Người bảo vệ thời gian” đã đi vòng quanh thế giới chia sẻ sự huyền bí và vĩnh cửu của nó…

Được lắp đặt ở những nơi công cộng như công viên, quảng trường trung tâm, tòa nhà cổ, viện bảo tàng, lâu đài, có mặt trong nhiều triển lãm nghệ thuật, lễ hội,…

Với mong muốn bất diệt của con người về an ninh, chúng bảo vệ chúng ta ngay cả vào ban đêm bằng ánh sáng của chúng…

Guardians of Time, Photo:  Light Art Biennial contemporary art design architecture
Guardians of Time, Photo:  Light Art Biennial contemporary art design architecture
Public Art Basel light art fire show Swiss Scope Art at Basel Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  http://www.lightart-biennale.com/

Public Art Basel light art fire show Swiss Scope Art at Basel Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo: http://www.lightart-biennale.com/

Galerie ARTPARK
Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo:  kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo: kielnhofer.at

Toronto Light Fest, Guardians of Time, Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Toronto Light Fest, Guardians of Time, Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

Toronto Light Fest, Guardians of Time, Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Toronto Light Fest, Guardians of Time, Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

Occupy Documenta Kassel Guardians of Time, Manfred Kielnhofer, Photo:  kielnhofer.at

Occupy Documenta Kassel Guardians of Time, Manfred Kielnhofer, Photo: kielnhofer.at

Public Venice Art Biennial T-Guardians by Christoph Luckeneder and Manfred Kielnhofer sculpture art tour.Photo:  kielnhofer.at

Public Venice Art Biennial T-Guardians by Christoph Luckeneder and Manfred Kielnhofer sculpture art tour.Photo: kielnhofer.at

Public Venice Art Biennial T-Guardians by Christoph Luckeneder and Manfred Kielnhofer sculpture art tour.Photo:  http://kielnhofer.at/art-design.htm

Public Venice Art Biennial T-Guardians by Christoph Luckeneder and Manfred Kielnhofer sculpture art tour.Photo: http://kielnhofer.at/art-design.htm

Festival of Lights Berlin – Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Festival of Lights Berlin – Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo:  kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo: kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo:  kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo: kielnhofer.at

Festival of Lights Berlin Guardians of Time timekeepers by Manfred Kielnhofer Humboldt University Faculty of Law. Photo:  kielnhofer.at

Festival of Lights Berlin Guardians of Time timekeepers by Manfred Kielnhofer Humboldt University Faculty of Law. Photo: kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo:  kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo: kielnhofer.at

Festival of Lights Berlin Humboldt Universität Guardians of Time by sculptor Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Festival of Lights Berlin Humboldt Universität Guardians of Time by sculptor Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

Festival of Lights – Siegessaele Berlin, Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:   kielnhofer.at

Festival of Lights – Siegessaele Berlin, Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Kolding Light Festival Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Kolding Light Festival Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

Mobile galerie guardians of time Manfred Kielnhofer. Photo:Tom Lechner

Mobile galerie guardians of time Manfred Kielnhofer. Photo:Tom Lechner

Festival of Lights – Siegessaele Berlin, Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:   kielnhofer.at

Festival of Lights – Siegessaele Berlin, Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo:  http://kielnhofer.at/art-design.htm

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer, Berlin. Photo: http://kielnhofer.at/art-design.htm

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  hkielnhofer.at

Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo: hkielnhofer.at

Festival of Lights Berlin – Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo:  kielnhofer.at

Festival of Lights Berlin – Guardians of Time by Manfred Kielnhofer. Photo: kielnhofer.at

0942600083