Lux Aeterna – Nghệ thuật ánh sáng dữ liệu

Lux Aeterna là nghệ thuật ánh sáng dữ liệu. Tác phẩm nghệ thuật sử dụng dữ liệu địa hình Sao hỏa và biến nó thành một quang cảnh Voxel như là một tiền đề để khám phá sự chuyển động trong không gian. Con đường Curiosity trên bề mặt sao hỏa được dịch trực tiếp sang chuyển động Led và độ sang.
By: Yagmur Uyanik

FN0EPDIJDEUHSGC.LARGE.jpg
FPSZT6CJDEUHSHH.LARGE.jpg
0942600083