Giấy chứng nhận

Học viện thiết kế ba màu luôn tuân thủ “tính toàn vẹn, hiệu quả, tinh thần doanh nghiệp, hướng đến nhu cầu của thị trường trung và cao cấp, công khai thu hút các chuyên gia xuất sắc, nắm bắt các khái niệm thiết kế tiên tiến của thế giới, học các phương pháp quản lý tiên tiến và làm tốt công việc cơ bản. Dành riêng để thúc đẩy năng lực cạnh tranh cốt lõi và liên tục nâng cao giá trị của các thương hiệu thiết kế và thương hiệu doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh của Anh

Giấy phép kinh doanh trung quốc

0942600083